Våra kärnvärden genomsyrar vår organisation, vår produktion och vårt sätt att arbeta!
Såväl i de vardagliga som i de strategiska frågorna.

UPPRIKTIGHET

Uppriktighet betyder för oss rakhet, tydlighet och ärlighet. Det  är en självklarhet för oss i allt vi gör och  präglar vår kommunikation så väl externt som internt.

RESPEKT

Vi tar  tillvara på alla medarbetares kunskap. Vi är lyhörda och  respekterar våra kunders önskemål och kunnande. Det arbete vi utför gör vi med respekt för den miljö och omgivning vi verkar i.

MOD

Vi har mod att fråga, lyssna aktivt och agera. Mod att testa nytt och ständigt utveckla vår verksamhet.

Våra kärnvärden tillsammans med passionen och engagemanget för det vi gör skapar grunden i vårt företag.

Att  alla som arbetar hos Selbergs Entreprenad , och alla vi arbetar med, ska komma till arbetsplatsen med en känsla av att det vi håller på med faktiskt är riktigt roligt – då har vi lyckats