Miljö, kvalitet och Arbetsmiljö

Våra medarbetare är, oavsett funktion, vår viktigaste tillgång, som vi månar om. För att kunna leva upp till såväl vision och affärsidé som krav på hög kvalitet och hög service är det också viktigt att våra medarbetare är med på tåget.

På Selbergs Entreprenad verkar vi för att skapa arbetsglädje för alla, det skapar trivsel och en trygg social arbetsmiljö.
Vi ska vara ärliga och visa respekt, både utåt och inåt. Att dela med sig av erfarenheter till kollegor och medarbetare leder till ett mer sammansvetsat arbetsklimat, där även solidaritet och lyhördhet är viktiga principer.

Kvalitetsansvaret ligger i hela organisationen och tillsammans arbetar vi med att upprätthålla rätt kvalitet genom hela verksamheten. Vi är en organisation med korta beslutsvägar där vi ser till alla parters intressen. Det leder till lyckade projekt och nöjda kunder.

Vi strävar efter att utveckla kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare och ge dem tillgång till effektiva redskap i form av rätt verktyg och metoder för att utföra sitt arbeta oavsett funktion i företaget. Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet.

Mikael Parkle
Arbetschef

Miljö

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhet och därför är miljöarbetet integrerat i vårt verksamhetssystem, våra processer och arbetssätt. Vi har byggt ett flertal projekt som varit miljöklassificerade och är lyhörda för våra kunders önskemål.

Arbetsmiljö

Selbergs Entreprenad är ett unikt byggföretag med en stor vilja att ständigt förbättras och utvecklas. Vi arbetar alla tillsammans som ett gemensamt team. Vi strävar alltid efter god och trygg arbetsmiljö på säkra arbetsplatser. Vår målsättning är att ingen ska skada sig eller bli sjuk på grund av arbetet.

Minimikravet är att följa gällande arbetsmiljölagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd men vi eftersträvar ständigt en högre nivå. Det verksamhetssystem som tillämpas inom företaget uppfyller kraven i enlighet med ISO 45001.

Alla medarbetare genomgår löpande utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Tillsammans har vi arbetat fram våra spelregler som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Våra spelregler

✔ Ha roligt tillsammans

✔ Hålla tider

✔ Högt i tak

✔ God arbetsmiljö

✔ Kvalitet, rätt från början

✔ Ekonomiskt ansvar

✔ Respektera varandra

Besöksadress


Kaserngatan 4
903 47 Umeå

Orgnr: 556943-7626

Kontaktuppgifter

Umeå

090-690 44 40
umea@selbergsab.se

Örnsköldsvik

0660-21 30 70
ovik@selbergsab.se

Fakturaadress

Selbergs Entreprenad i Umeå AB Kund-id LKH 1340
FE 108
105 69 Stockholm

PDF-faktura

LKH0000@tps.banctec.se