sponsringsstrategi

Varför vi engagerar oss i sponsring

Sponsring är en viktig del av såväl Selberg Entreprenads samhällsengagemang som marknadsföring. Vi fokuserar på ett lokalt engagemang som syftar till att främja regional och lokal tillväxt. En grundförutsättning för att vi ska delta i evenemang, stödja föreningsverksamhet, stödja olika slags organisationer är hög kvalitet i genomförandet.

Riktlinjer för all sponsring/ välgörenhet

  • All sponsring ska stärka bilden av Selbergs Entreprenad.
  • Vi ska engagera oss som sponsor i verksamheter som överensstämmer med våra kärnvärden.
  • Vi ska delta i evenemang och verksamheter där det finns ett engagemang hos den sponsrade parten att synliggöra vårt varumärke på ett positivt sätt.
  • Vi ska sponsra med bredd, vi försöker hitta en bra spridning mellan barn/ungdomar, elitidrottare, kön och aktivitet. De vi sponsrar ska bidrar positivt till jämlikhet, jämställdhet och/eller ökad mångfald.
  • Vi ska vara med i evenemang och sammanhang där syftet är att stötta lokalt, där vi når många människor i vårt verksamhetsområde.
  • För oss är det viktigt att alltid skriva avtal.

Tack för ert intresse i vårt sponsringsarbete. För att vi ska kunna behandla din förfrågan ber vi dig fylla i formuläret här på sidan vi får många förfrågningar om sponsorskap/välgörenhet och detta ger oss möjlighet att rättvist jämföra alla inkommande förfrågningar.

Vi tar emot samtliga förfrågningar via denna hemsida. Samtliga ansökningar som kommer in hanteras inom 14 dagar.

Ansök om sponsring här

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Information om hur vi hanterar personuppgifter
Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem för intern statistik.

Besöksadress


Kaserngatan 4
903 47 Umeå

Orgnr: 556943-7626

Kontaktuppgifter

Umeå

090-690 44 40
umea@selbergsab.se

Örnsköldsvik

0660-21 30 70
ovik@selbergsab.se

Fakturaadress

Selbergs Entreprenad i Umeå AB Kund-id LKH 1340
FE 108
105 69 Stockholm

PDF-faktura

LKH0000@tps.banctec.se