Stadsliden – kontor Umestan

Det är ett vackert kontorskomplex som växer fram vid gamla I20-området, Umestans Företagspark i riktning mot Hagaskolan precis vid gamla E4:an. Arkitekt är välkände Gert Wingårdh. Det blir en ca 9 000 m2 stor byggnad med glasfasad. Förutom kontor blir det även restaurang och gym i lokalerna.

Miljöbyggnad Guld,  jag har 30 år i branschen och det känns intressant att få utvecklas med nya utmaningar som detta innebär. Att sätta fokus på miljön är förstås jättebra. Initialt kostar det mer, det är tiden som ska betala investeringen, säger Mats.

Beställare: Lerstenen
Entreprenadsumma: ca 174 Mkr
Platschef: Mats Lundmark
Byggtid: 2015 – 2016

Fakta SGBC

Sweden Green Building Council är en ideell förening öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. SGBC tillhör World Green Building Council (World GBC) som finns i mer än 90 länder. Medlemsländerna utgör 50% av världens byggverksamhet och omfattar över 10 000 företag och branschorganisationer.

I Sverige är ca 1 300 byggnader certifierade som Miljöbyggnad enligt SGBC. Yttrligare tre certifieringsorganisationer finns i Sverige, men SGBC har klart flest byggnader i sitt program. 16 faktorer i tre huvudgrupper och olika nivåer ingår i Miljöbyggnadsprogrammet: Energi – enrgianvändning, värmeeffektsbehov, solvärmelast, energislag. Innemiljö – ljud, radon, ventilation, kvävedioxid, fuktsäkerhet, inneklimat vinter/sommar, dagsljus, legionella. Material – dokumentation, utfasning farliga ämnen, sanering farliga ämnen.

En kombination av, och nivån på dessa kriterier leder till om en byggnad blir certifierad som Guld, Silver eller Brons.