Singeln – Elkedjan

Projektbeskrivning

På Ersboda i Umeå har vi byggt ut och om butikerna Elkedjan och RC ljud och bild.

Beställare: Contactor AB
Entreprenadsumma: ca 3mkr
Platschef: Jonathan Rödén
Inköpare: Erica Lundmark
Byggtid: Våren 2016