Sandåkern – Jongärdan

119 st  nya hyreslägenheter  på Sandåkern – Jongärdan står nu klara. Det är  en blandning av 1:or 2:or och 3:or fördelade på fyra huskroppar, ett niovåningshus och tre fyravåningshus.

Beställare: Lerstenen med samarbetspartner Forspro AB och Nick Back 1 AB
Entreprenad summa:  
ca 105  Mkr
Platschef:
Mats Lundmark
Inköpare: Magnus Moström
Byggtid: 2014 – 2015