Norrmejerier

Norrmejerier investerar kraftfullt för att fortsätta vara Norrlands starka leverantör av lokalproducerade mejeriprodukter.

Vi har byggt en  4200 m2 stora anläggningen för bitning, rivning och förpackning av ost.  Västerbottens landshövding Magdalena Andersson och Norrmejeriers ordförande Henrik Wahlberg invigde den i slutet av augusti 2015.

platschef Emil Jönsson tycker uppdraget har varit intressant.
– Att bygga för mejerier där livsmedel ska hanteras är speciellt. Det ställer hårda krav på materialval, utformning, klimat och funktion. Då byggtiden var relativt kort, åtta byggmånader, har Norrmejeriers processutrustning installerats och i viss utsträckning testats samtidigt som byggprocessen pågick. God samordning var viktigt för att allt skulle klaffa. Men det har funkat bra. Norrmejerier är en kunnig och tydlig beställare, säger Emil Jönsson.

– Det har varit ett utvecklande uppdrag som förstärkt vår kompetens inom byggnation för livsmedelsindustrin. Som mest var vi 40 anställda från Selbergs Entreprenad på Norrmejerier.

Beställare: Norrmejerier
Entreprenadsumma: ca 54 Mkr
Platschef: Emil Jönsson
Byggtid: 2014 – 2015