Näcken 2

Näcken 2

På Tomtebo på kvarteret Näcken, har vi byggt klart ett loftgångshus med 72st bostadsrätter. Det är öppna och ljusa lägenheter med ekgolv och genomgående hög standard.

Beställare: Afactus Fastighetsutveckling AB
Entreprenad summa: ca 47 Mkr
Platschef: David Öhman  Mail: david.ohman@selbergsab.se
Byggtid:  2016-04 – 2017-08.