Mimer

Projektbeskrivning

Mimerskolan har byggts om till  Elite Hotel. Lerstenen har förvärvat Mimerskolan. Med byggstart i september 2014  tog vi oss an denna spännande totalentreprenad. De tidigare klassrummen byggdes om till 139 hotellrum, den gamla aulan har blivit konferensrum med en festvåning ovanför och det ursprungliga biblioteket är nu restaurang.

Beställare: Lerstenen Mimer AB
Entreprenadsumma:
ca 115 Mkr
Platschef:
Mikael Parkle
Byggtid: 2014-2016

Fakta Elite Hotel Mimer

139 rum
1 dubbelsvit
1 restaurang
1 bar
3 konferenslokaler
1 festvåning
Bastu
Gym