Mården

Mården

Vi bygger 159 lägenheter i en sammanhängande huskropp på Östra Norrlandsgatan. Vi bygger även ett parkeringsgarage och parkeringsplatser. Beräknat färdigt till sommaren 2019.

Mer information finns på Bostadens hemsida

Beställare: AB Bostaden i Umeå
Entreprenadsumma: ca  mkr
Platschef:
Inköpare:
Byggtid:  2017 – 2019