Lyckoslanten

Projektbeskrivning

På Tomtebo  nära nydalasjön bygger vi  5 punkthus  totalt blir det 80 stycken hyreslägenheter.

Beställare: Lerstenen
Entreprenadsumma: ca 83 mkr
Platschef: Torbjörn Forsner
Inköpare: Magnus Moström
Byggtid: 2015 – 2017