Lögdeå

Projektbeskrivning

Modehuset i Lögdeå – vi har genomfört en om och tillbyggnad av affärslokalerna under våren 2016.

Beställare: DH Faschion
Entreprenadsumma: 12, 6 Mkr
Platschef: Hanna Nygren
Byggtid: 2015 – 2016