Lindab

Projektbeskrivning

Kv Vändskivan – Lindab Om- och tillbyggnad kontor  500 m² och lagerlokal 1000m²  på totalentreprenad.

Beställare: Galären
Entreprenadsumma: 11,4 Mkr
Platschef: Jesper Jakobsson
Inköpare: Mikael Gunnard
Byggtid: 2015