Laxen

Kv. Laxen 43

Som ett steg i förtätningen av Umeå bygger vi ett 6 våningshus åt Bostaden på Öbacka. Projektet består av 17 lägenheter med tillhörande spolhall miljörum och garage.

Beställare:  AB Bostaden i Umeå
Entreprenad summa: ca 25 Mkr
Platschef: Jonathan Rödén Mail: Jonathan.roden@selbergsab.se
Byggtid:  Okt 2017 – Jan 2019