Kv. Torsken

Vi bygger 53 nya bostadslägenheter i kvarteret Torsken i centrala Luleå. Fastigheten omfattar tre byggnader i hörnet Hermelinsgatan-Storgatan-Köpmangatan. Projektet innefattar ombyggnad, nybyggnad och tillbyggnad.

Lägenheterna ska i huvudsak anpassas för trygghetsboende utöver lägenheterna byggs även gemensamhetsytor och garage.

Bygget beräknas vara klart hösten 2016.

Beställare: Galären
Entreprenadsumma: ca 82 Mkr
Platschef: Torbjörn Lindgren
Byggtid: 2015-2016