Hägern

På Varvet i Luleå bygger  vi ett 15 våningar högt hus med 121 lägenheter och en livsmedelsbutik för Coop i markplan samt ett garage i två våningsplan under mark.   

Huset byggs enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.  Inflyttningen är beräknad till våren 2019.
Beställare: Galären
Entreprenadsumma: ca 290 Mkr
Platschef: Dan Lindbäck
Byggtid: 2017-2019