Förskolan Rosendal

Vi bygger en ny förskola öst på stan. Det blir ett hus  i två plan och byggs utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. Förskolan kommer att bestå av tegel och fasadskivor för att smälta in i omgivningen och med det nya bostadsområdet Mården som vi bygger bredvid. Förskolan ska ha en utvändig trapp med egen entré till avdelningarna på övre plan. På övre plan kommer det även att finnas en stor balkong.

Beställare: Umeå Kommun
Entreprenadsumma: ca  mkr
Platschef: Torbjörn Forsner
Inköpare:
Byggtid:  2018 – 2019