Bergströmska

Projektbeskrivning

Bergströmska gården  vi utför om- och tillbyggnad av lokaler  på totalentreprenad. Ombyggnad 630 m², tillbyggnad  160 m².

Beställare: Galären
Entreprenadsumma: 9,4 Mkr
Byggtid: 2015 – 2016
Platschef: Jesper Jakobsson

.