Nytt projekt i Luleå

Selbergs Entreprenad bygger Hällbackens Förskola i Luleå.

Vi fortsätter att växa i Luleå och nu har vi fått ännu ett projekt. Med byggstart under våren kommer vi att ta oss ann bygget av Hällbackens Förskola.

Beställare: Luleå Kommun
Entreprenadsumma: ca 27 Mkr
Byggtid: 2016 – 2017