Hallå där Jerry!

Jerry Lindmark är arbetsledare i Luleå, just nu på projektet Hägern. Han har arbetat i företaget sedan januari 2016.

Berätta vad det innebär att vara arbetsledare

– Jag leder och fördelar arbetet tillsammans med lagbasen och arbetslaget. Det innebär att jag är med både vid planering och genomförande. Jag försöker skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat resultat, bland annat genom att se till att material finns på plats, leveranserna kommer i rätt tid, att det är ordning och reda på arbetsplatsen samt att alla har god insikt i vad som ska göras och när det ska göras.

När trivs du som allra bäst i jobbet?

– Det är när jag ser att all planering och information ger resultat och det flyter på som det ska ute på arbetsplatsen.

Vilket är ditt recept för att få arbetet att funka som bäst?

– Mina tankar kring ett fungerande team och en bra arbetsplats är att allt går smidigare med en positiv stämning. Därför försöker jag alltid att sprida en positiv anda. Jag försöker dagligen se och möta behovet hos mina kollegor.

Du har varit hos Selbergs Entreprenad ett par år. Vad är det bästa med företaget?

Jag tycker att Selbergs är attraktivt eftersom vi tycker att det är viktigt att alla ska vara med. Det är väldigt korta länkar i kedjan mellan VD och hela vägen till yrkesarbetare.

Vad tror du Selbergs Entreprenad kan bidra med i Luleå?

– Jag kan tänka mig att vi har stor betydelse för Luleå både genom att vara en attraktiv arbetsgivare och som nykomlingar på marknaden.