Ägarstruktur  – Selbergs Entreprenad

Selbergs Entreprenad finns idag med kontor i Umeå och Luleå. Målet är att etablera sig längs hela Norrlandskusten och detta görs genom lokalägda dotterbolag.

Selbergs Entreprenad i Umeå AB

Organisationsnummer 556943-7626

Ledning och delägare

VD: Benny Selberg
Styrelseordförande: Erik Sällström

Delägare:

Census AB (ägs av familjen Sällström)
Forspro AB (ägs av familjen Forsberg)
Benny Selberg
Fredrik Holmström
Mats Lundmark
Mikael Parkle

Selbergs Entreprenad i Luleå AB

Organisationsnummer 556989-3729

Ledning och delägare

Selbergs Entreprenad i Umeå